Audi Finansiering

Nyckeln till mobilitet

Alla bilar finansieras, det är en viktig del av bilköpet och det sker på många sätt: via oberoende finansiärer, genom banklån och lånelöfte från olika kreditgivare. En del väljer till och med att belåna sitt boende för att kunna betala bilen ”kontant”.

 

Vår finansiering är en del av erbjudandet från Audi, vi finns hos Audiåterförsäljaren. Säljaren är vårt ombud och säkerheten för lånet finns i din nya Audi. Kreditbesked får du oftast direkt av samma säljare. Utan att du behöver ”vänta på banken” eller kontakta andra långivare. Alla våra finansieringsformer kan dessutom med fördel kombineras med försäkring och serviceavtal.

Fakta om lån

Fast eller rörlig ränta. Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader och vår rörliga ränta baseras på och följer STIBOR 90 dagar; en marknadsnoterad räntebas. Avläsning och förändring av räntan sker månadsvis, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).

Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter kontraktet upp till 60 månader. Under året inbetald ränta är avdragsgill med förnärvarande 30% i din deklaration, och vi skickar kontrolluppgift till privatpersoner med lån i god tid innan deklarationstillfället.

I dagligt tal pratar vi om kalkylränta eller nominell ränta, alltså den ränta som förekommer i beräkningen av finansieringen. Vid konsumnetkrediter ska även den effektiva räntan framgå. Den är ett uttryck för den totala räntekostnaden för krediten med hänsyn tagen till avgifter och antal beatlningstillfällen per år. Den effektiva räntan ger konsumenten en möjlighet att kontrollera hur förmånlig/oförmånlig krediten är.

Du eller ditt företag betalar månadsvis genom bank-, plus- eller autogiro. Autogiro kräver en separat separat autogiroanmälen ifylld av dig som kund. Om du vill göra en extraamortering på ditt lån kan du antingen minska skulden eller få kortare kontraktstid. Du kan också när som helst slutbetala ditt lån utan några extra tillkommande avgifter.

Vår vanligaste amorteringsform är annuitet, då är månadsbetalningen lika stor under hela kontraktstiden (med undantag för eventuella räntejusteringar). I början av kontraktstiden är räntedelen större, i slutet av kontraktstiden är amorteringsdelen större. Vid rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort varje månad och räntan beräknas på utestående skuld.

Kontantinsats: lägst 20% för privatperson (beräknad på bilens pris inklusive extrautrustning minus eventuell rabatt). Kontantinsatsen betalas med kontanter eller i form av inbytesbil (helt eller delvis). Gäller inte näringsidkare.

Månadsbetalning: består av amortering och ränta över en period mellan 12-84 månader. Månadsbetalningen behöver inte vara jämna perioder som 24, 36 eller 48 månader utan kan vara exempelvis 38 eller 52 månader.

Restskuld: din Audi motsvarar ett bra marknadsvärde även efter kontraktstidens slut. Därför finns möjlighet att ha en restskuld i kontraktet upp till 72 månader, storleken på restskulden påverkas av användningsområde, körsträcka, tid, modell och förväntat framtida värde. Med ett lån med restskuld reduceras även månadsbetalningen. Efter kontraktstidens slut finns följande valmöjligheter:

A: Byta till en ny Audi
B: Förlänga ditt lån
C: Betala din restskuld

Eventuellt överskott mellan din Audis restskuld och marknadsvärde tillfaller dig, ett värde som helt eller delvis kan användas som kontantinsats i nästa bilaffär.